قیمت قطعات کامپیوتری

فروش قطعات کامپیوتر ولوازم جانبی 66066721

قیمت نوت بوک لبتاپ

Model

CPU

RAM

HDD

ODD

LCD

VGA

Pr 

SONY AW 190 C3+

2.66 6MB

4 GB

320 GB+

Blu-ray

18.4" FHD+

GF9600(512III)

1600

SONY AW 190 C3

2.26 3MB

3 GB

320 GB+

Blu-ray

18.4" FHD+

GF9600(512III)

1350

SONY AW 190 C2

2.26 3MB

3 GB

320 GB+

Blu-ray

18.4" FHD+

GF9600(512III)

1300

SONY FW 486 J/H

2.8 6MB

6 GB

320 GB

Blu-ray

16.4" FHD

ATI4650(1GB)

1730

SONY FW 46 GJB

2.8 6MB

4 GB

400 GB

Blu-ray

16.4" FHD

ATI4650(512)

1670

SONY FW 520 F/B

2.13 3MB

4 GB

500 GB

Blu-ray

16.4" XB

ATI4650(512)

1110

SONY FW 510 D/T

2.2 2MB

4 GB

500 GB

DVD-RW

16.4" XB

ATI4650(512)

1080

SONY FW 550 F/B

2.53 3MB

4 GB

320 GB

Blu-ray

16.4" XB

ATI4650(1GB)

1280

SONY FW 590 FZB

2.66 3MB

4 GB

500 GB

DVD-RW

16.4" XB

ATI4650(1GB)

1390

SONY FW 590 F2B

2.2 2MB

3 GB

320 GB+

DVD-RW

16.4" XB

ATI4650(1GB)

1170

SONY FW 590 GLB

2.2 2MB

3 GB

250 GB

DVD-RW

16.4" XB

ATI4650(1GB)

1150

SONY FW 460 J/TH

2 3MB

4 GB

320 GB

Blu-ray

16.4" XB

ATI4650(1GB)

1090

SONY FW 455 J/TH

2.2 2MB

4 GB

320 GB

Blu-ray

16.4" XB

ATI4650(512)

1060

SONY NW 235 J/W

2.1 2MB

4 GB

320 GB

DVD-RW

15.5" XB

ATI4570(512)

980

SONY NW 235 J/S

2 1MB

4 GB

320 GB

DVD-RW

15.5" XB

4500 MHD

830

SONY NW 130 J/W

2.1 2MB

4 GB

320 GB

DVD-RW

15.5" XB

ATI4570(512)

950

SONY NW 120 J/W

2.1 2MB

4 GB

320 GB

DVD-RW

15.5" XB

4500 MHD

860

SONY NW 110 J/T

2 1MB

4 GB

320 GB

DVD-RW

15.5" XB

4500 MHD

810

SONY NS 230 J/W

2.16 1MB

4 GB

250 GB

DVD-RW

15.4" XB

4500 MHD

810

SONY CW1RFX/P&W

2.66 3MB

4 GBIII

320 GB

DVD-RW

14.1" LED

GF G210M(256)

1330

SONY CW1IGX/U

2.2 2MB

4 GBIII

320 GB

DVD-RW

14.1" LED

GF G210M(256)

1140

SONY CW 17FX/W

2.2 2MB

4 GBIII

500 GB

Blu-ray

14.1" LED

GF G230M(256)

1120

SONY CW 1TFXW

2 2MB

3 GBIII

320 GB

DVD-RW

14.1" LED

GF G210M(256)

1120

SONY CW 14FX/BW+

2.66 6MB

4 GBIII

320 GB

DVD-RW

14.1" LED

GF G230M(512)

1380

SONY CW 14FX/BW

2.2 2MB

4 GBIII

320 GB

DVD-RW

14.1" LED

GF G230M(512)

1050

SONY CW13FX/BRW

2.2 2MB

4 GBIII

320 GB

DVD-RW

14.1" LED

GF G210M(256)

1000

SONY CS 204 J/W

2.16 1MB

3 GB

250 GB

DVD-RW

14.1" XB

4500 MHD

880

SONY SR 420 J/B+

2.5 3MB

4 GB

320 GB

DVD-RW

13.3" LED

ATI 4650 (512)

1380

SONY SR 420 J/B

2.1 2MB

4 GB

320 GB

DVD-RW

13.3" LED

ATI 4650 (512)

1230

Dell 1555

2.8 6MB

4 GB

500 GB

DVD-RW

15.4" LED

ATI 4570

1250

StudioXPS1640

2.8 6MB

4 GBIII

500 GB

DVD-RW

15.6" FHD

ATI 4670(1GB)

1570

StudioXPS1340

2.66 6MB

4 GBIII

500 GB

DVD-RW

13.1" LED

GF 9500

1380

Ltitude 5500

2.4 3MB

2 GB

250 GB

DVD-RW

15.4 XB

4500 MHD

890

Dell 1520

2.66 6MB

4 GB

320 GB

DVD-RW

15.4" XB

GF 9300

CALL

Dell 1320

2.5 3MB

4 GB

320 GB

DVD-RW

13" XB

GF 9300

930

Dell 1545

2.2 2MB

4GB

320 GB

DVD-RW

15.6" XB

ATI 4330 HD

790

Dell 1545

2.2 2MB

2 GB

250 GB

DVD-RW

15.6" XB

4500 MHD

660

Dell 1545

2.2 2MB

4GB

320 GB

DVD-RW

15.6" XB

4500 MHD

750

Dell 1545

2.2 2MB

4 GB

500 GB

DVD-RW

15.6" XB

4500 MHD

780

Dell 1545

2.1 1MB

1 GB

160 GB

DVD-RW

15.6" XB

4500 MHD

550

Dell 1545

2.1 1MB

4 GB

500 GB

DVD-RW

15.6" XB

4500 MHD

710

Dell 1545

2.2 CEL

1 GB

160 GB

DVD-RW

15.6" XB

4500 MHD

520

Acer 4736 Z

2.16 1MB

2 GB

320 GB

DVD-RW

14.1" HD

4500 MHD

590

Acer 4630Z

2 1MB

2 GB

250 GB

DVD-RW

14.1 " HD

4500 MHD

530

Acer TM8471

SU7300 3MB

3 GBIII

320 GB

DVD-RW

14" HDLED

4500 (1244)

780

Acer 4410 T

723 CEL

2 GBIII

250 GB

DVD-RW

14" HDLED

4500 MHD

590

Acer 5410 T

723 CEL

2 GBIII

250 GB

DVD-RW

15.6" LED

4500 MHD

590

Acer 5810 T

SU9400 3MB

3 GBIII

320 GB

DVD-RW

15" HDLED

4500 (1244)

750

Acer 4810 T

SU9400 3MB

3 GBIII

320 GB

DVD-RW

14" HDLED

4500 (1244)

720

Acer 4810 T

SU3500 3MB

3 GBIII

250 GB

DVD-RW

14" HDLED

4500 (1244)

690

ASPIRE ONE

1.3 ATOM

1 GB

160 GB

**********

11" LED

950 GMA

425

ASPIRE ONE

1.3 ATOM

1 GB

160 GB

**********

11" LED

950 GMA

410

ASPIRE ONE

1.3 ATOM

2 GB

250 GB

**********

11" LED

950 GMA

450

HP G60-430

2.1 1MB

3 GB

320 GB

DVD-RW

16" XB

4500 MHD

650

HP DV2-1015

1.6 AMD

2 GB

250 GB

DVD-RW

12.1" XB

ATI3410(512)

740

HP DV6-1205

2.1 2MB

3 GB

320 GB

DVD-RW

15.6 " HD

ATI4530(512)

920

HP COMPAQ 610+

2 2MB

2 GB

250 GB

DVD-RW

15.6" LED

INTEL 3100

595

HP COMPAQ 610

2 2MB

1 GB

160 GB

DVD-RW

15.6" LED

INTEL 3100

545

GATEWAY NV 4005s

1.6 AMD

1 GB

160 GB

DVD-RW

14" LED

ATI HDX1200

460

Emachines

1.6 AMD

2 GB

160 GB

DVD-RW

15.6" XB

ATI HDX1200

450

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۸۸ساعت 13:50  توسط 66066721  |